Giỏ hàng

Đời thay đổi khi tâm thay đổi

Mọi phiền não trong cuộc sống thực chất đều có nguồn gốc từ Tâm.
Nên khi chúng ta chấp nhận và chịu thay đổi Tâm của mình, thì mọi sự sẽ dần được chuyển hoá. 

Đời thay đổi khi Tâm thay đổi!

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop