Giỏ hàng

Hiệu quả chữa bệnh để tu tập

Bệnh là do nghiệp nhưng nếu quyết tâm tu tập thì các Ngài sẽ giúp chúng ta hoá giải bớt để tăng trưởng niềm tin và để thuận lợi hơn cho việc tu tập. 

Cầu chúc cho mọi người đều luôn mạnh khoẻ!

 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop