Giỏ hàng

Phương pháp chuyển hoá và vượt qua "khó khăn - biến cố" | Minh Tịnh

Vượt qua được khó khăn thì trưởng thành
Vượt qua được biến cố thì có bản lĩnh

Để khó khăn vùi lấp thì thui chột
Để biến cố quật ngã thì khổ đau

Trên đường tu cũng như đường đời, luôn luôn có những khó khăn và biến cố để thử thách và giúp chúng ta học được bài học. Học cách để đối diện và vượt qua khó khăn, biến cố là bài học quan trọng làm nền tảng cho hành trình phía trước. 

Chúc bình an đến tất cả mọi người ❤️🧡💛💚💙💜🤍

Minh Tịnh

 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop