Giỏ hàng

💡Trân trọng chính mình | Minh Tịnh

Cách mọi người đối xử với chúng ta chính là cách chúng ta đối xử với chính mình
Cách chúng ta đối xử với chính mình chính là cách chúng ta đối xử với mọi người

Để thay đổi cái bên ngoài thì chúng ta cần thay đổi cái bên trong
Để thay đổi cái bên trong thì chúng ta cần nhìn vào thực tế bên ngoài
Để nhìn được thực tế bên ngoài thì chúng ta cần chú ý quan sát tâm và hiểu về mục đích quan sát

Khi có sự quan sát, chúng ta sẽ dần hiểu về bản thân. Đó là bước đầu tiên để hoàn thiện chính mình.

Trân trọng chính mình như thế nào cho đúng và tại sao cần làm điều ấy?

Hy vọng bạn sẽ tìm được câu trả lời khi xem video này!

Gửi bình an đến tất cả ❤️


__________________

Link Thỉnh Tháp Năng Lượng - Tháp Thiền Định Novada: https://novada.vn/ hoặc https://m.me/novada.vn
__________________

Link các video về chữa lành luân xa:
- Lợi ích khi khai mở luân xa và tu tập tâm linh: https://youtu.be/v5z3w4eWQHs
- Sự thật về luân xa 1 - Hoả xà (Kundalini): https://youtu.be/YwtrhmiSGyc
- Chữa lành Luân Xa 2 (Healing Sacral Chakra): https://youtu.be/V1n0y5RdfeU
- Chữa lành Luân Xa 3 (Healing Solar Plexus Chakra): https://youtu.be/CytFglLKFv8
- Chữa lành LUÂN XA 4 (Luân Xa Tim - Healing Heart Chakra): https://youtu.be/OfWwExazCi4
- Chữa lành LUÂN XA 5 | Healing Throat Chakra: https://youtu.be/-HfQK7HJm9A
- Chữa lành Luân Xa 6 | Healing Third Eye Chakra - Luân Xa con mắt thứ 3: https://youtu.be/Pc7uWp4S9rE
- Chữa lành LUÂN XA 7 | Healing Crown Chakra: https://youtu.be/clOHiZYzaMc

Link video chữa bệnh thân thể: https://youtu.be/1ZAtywJyyKI

Link video siêu thoát cho người âm: https://youtu.be/QQFMCWuMHCQ

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop