Giỏ hàng

💡Tìm lại bản chất chân thật của chính mình | Minh Tịnh

Vay - Mượn - Trả
Mọi thứ chúng ta đang có đều là sự vay mượn
Mượn từ cái xe, cái nhà, cái cơ thể và cả cái tính cách
Có mượn thì sẽ có trả. Chỉ khác nhau ở thời gian mượn.
Mượn cơ thể thì mượn đến suốt đời, mượn đồ ăn nước uống thì mượn mỗi ngày, mượn hơi thở thì mượn mỗi giây phút,...

Mượn mà không trả (buông bỏ) thì khổ
Trả mà không cam tâm cũng khổ
Mượn mà không biết mình mượn, lại cố tìm mọi cách để mượn nhiều hơn cũng khổ
Mượn mà bị mất cũng khổ
Trả sớm thì lãi ít, trả chậm thì lãi nhiều
Mượn là Nghiệp. Mượn Nghiệp thì trả Nghiệp

Khi hiểu rằng chúng ta đang mượn và biết ơn vì đang được mượn rồi vui vẻ trả lại khi đến lúc cần trả thì bình an, hạnh phúc.

Chúc bạn gặt hái được nhiều bài học hữu ích và tìm lại được chính mình qua video này!


__________________

Link Thỉnh Tháp Năng Lượng - Tháp Thiền Định Novada: https://novada.vn/ hoặc https://m.me/novada.vn
__________________

Link các video về chữa lành luân xa:
- Lợi ích khi khai mở luân xa và tu tập tâm linh: https://youtu.be/v5z3w4eWQHs
- Sự thật về luân xa 1 - Hoả xà (Kundalini): https://youtu.be/YwtrhmiSGyc
- Chữa lành Luân Xa 2 (Healing Sacral Chakra): https://youtu.be/V1n0y5RdfeU
- Chữa lành Luân Xa 3 (Healing Solar Plexus Chakra): https://youtu.be/CytFglLKFv8
- Chữa lành LUÂN XA 4 (Luân Xa Tim - Healing Heart Chakra): https://youtu.be/OfWwExazCi4
- Chữa lành LUÂN XA 5 | Healing Throat Chakra: https://youtu.be/-HfQK7HJm9A
- Chữa lành Luân Xa 6 | Healing Third Eye Chakra - Luân Xa con mắt thứ 3: https://youtu.be/Pc7uWp4S9rE
- Chữa lành LUÂN XA 7 | Healing Crown Chakra: https://youtu.be/clOHiZYzaMc

Link video chữa bệnh thân thể: https://youtu.be/1ZAtywJyyKI

Link video siêu thoát cho người âm: https://youtu.be/QQFMCWuMHCQ

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop