Giỏ hàng

Một sự thật về động vật

Động vật không thể nói chuyện với con người bằng lời nói, nhưng họ có thể hiểu được tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, cảm xúc,...của con người. 

Họ không giống và không thông minh bằng con người không có nghĩa là họ ở đẳng cấp thấp còn con người ở đẳng cấp cao. Mà sự bình đẳng là dành cho tất cả mọi loài. 

Họ cũng cần được yêu thương, được thấu hiểu, được quan tâm. Con người có cảm xúc gì thì họ cũng có một phần - dù không thể có tất cả cảm xúc của con người. 

Họ cũng có một số khía cạnh rất giỏi như: tĩnh tâm, sống trong hiện tại, không lo lắng về tương lai,...

Thân xác họ là loài vật, nhưng DNA và linh hồn của họ cũng phức tạp và quý giá vô cùng. 

Kiếp này chúng ta là người, nhưng không biết được trong quá khứ chúng ta cũng đã từng là họ. Và trong tương lai cũng có thể trở thành họ không chừng. 

Khi tập xem họ là một linh hồn, một sinh mệnh giống như con người chúng ta. Khi ấy chúng ta có thể cảm nghiệm được những chiều sâu mà bình thường không thể thấy. 

Happy Birthday MiMi

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop