Giỏ hàng

💡Chữa lành Luân Xa 3 (Solar Plexus Chakra) | Minh Tịnh

Luân xa 3 là một trong những luân xa dễ bị tổn thương và ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm cuộc sống của nhiều người. Để tìm về con đường hạnh phúc, giác ngộ, nhất định chúng ta phải chữa lành được luân xa này.

Sau khi xem video và nhận năng lượng chữa lành từ video này, bạn nhớ kiên trì mỗi ngày để chữa lành hoàn toàn nhé!

Gửi đến bạn tình yêu thương và năng lượng chữa lành! 💡

Link những video trước:
- Lợi ích khi khai mở luân xa và tu tập tâm linh: https://youtu.be/v5z3w4eWQHs
- Sự thật về luân xa 1 - Hoả xà (Kundalini): https://youtu.be/YwtrhmiSGyc
- Luân Xa 2 - Nguyên nhân tắc nghẽn và cách chữa lành: https://youtu.be/V1n0y5RdfeU

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop