Giỏ hàng

💡Chữa lành LUÂN XA 4 (Luân Xa Tim - Heart Chakra) | Minh Tịnh

Luân Xa 4 còn được gọi là Luân Xa tim. Trong kỷ nguyên này, điều đặc biệt cần xem trọng là tình yêu vô điều kiện. Đây là một trong những bước cuối cùng cần đạt được để trở nên giác ngộ thực sự.

Và để tình yêu vô điều kiện được tuôn chảy trong châu thân, kết nối với vạn vật thì cách nhanh nhất là giải phóng tổn thương, cân bằng và chữa lành cho Luân Xa 4.

Mỗi ngày bạn nên nhận năng lượng từ video này 1 lần để luân xa 4 được rửa sạch mọi tổn thương nhé

Chúc bạn chữa lành Luân Xa 4 thành tựu!

Link các video về luân xa:
- Lợi ích khi khai mở luân xa và tu tập tâm linh: https://youtu.be/v5z3w4eWQHs
- Sự thật về luân xa 1 - Hoả xà (Kundalini): https://youtu.be/YwtrhmiSGyc
- Luân Xa 2 - Nguyên nhân tắc nghẽn và cách chữa lành: https://youtu.be/V1n0y5RdfeU
- Luân xa 3: Chữa lành Luân Xa 3 để luôn tự tin và sống có giá trị: https://youtu.be/CytFglLKFv8

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop