Giỏ hàng

Chữa lành và kích hoạt Tuyến Tùng - Phát triển trí tuệ | Minh Tịnh

Tuyến Tùng là cửa ngõ tâm linh. Là bộ phận nhỏ bé mang sức mạnh to lớn. Là thứ không dễ nhìn thấy nhưng có thể giúp chúng ta thấu rõ mọi thứ. Bởi vậy việc đầu tư thời gian và công sức cho Tuyến Tùng là một sự sáng suốt.

Khi xem video và thực hành đều đặn mỗi ngày, chúng ta sẽ phát triển được trí tuệ, khai phá được những khả năng tiềm ẩn và giúp thân tâm tràn đầy phúc lạc.

Chúc cho bình an và trí tuệ luôn bên bạn!


__________________

Link Thỉnh Tháp Năng Lượng - Tháp Thiền Định Novada: https://novada.vn/ hoặc https://m.me/novada.vn
__________________

Link các video về chữa lành luân xa:
- Lợi ích khi khai mở luân xa và tu tập tâm linh: https://youtu.be/v5z3w4eWQHs
- Sự thật về luân xa 1 - Hoả xà (Kundalini): https://youtu.be/YwtrhmiSGyc
- Chữa lành Luân Xa 2 (Healing Sacral Chakra): https://youtu.be/V1n0y5RdfeU
- Chữa lành Luân Xa 3 (Healing Solar Plexus Chakra): https://youtu.be/CytFglLKFv8
- Chữa lành LUÂN XA 4 (Luân Xa Tim - Healing Heart Chakra): https://youtu.be/OfWwExazCi4
- Chữa lành LUÂN XA 5 | Healing Throat Chakra: https://youtu.be/-HfQK7HJm9A
- Chữa lành Luân Xa 6 | Healing Third Eye Chakra - Luân Xa con mắt thứ 3: https://youtu.be/Pc7uWp4S9rE
- Chữa lành LUÂN XA 7 | Healing Crown Chakra: https://youtu.be/clOHiZYzaMc

Link video chữa bệnh thân thể: https://youtu.be/1ZAtywJyyKI

Link video siêu thoát cho người âm: https://youtu.be/QQFMCWuMHCQ

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop