Giỏ hàng

QUY LUẬT VŨ TRỤ THỨ NHẤT: Quy Luật Nhất Thể Thần Thánh

Vũ trụ cũng như một bộ máy được vận hành một cách hoàn hảo với các quy luật tự nhiên của nó. Tạm gọi là Quy Luật vì nó vừa là nguyên lý vận hành và chi phối toàn bộ Vũ trụ tổng thể và là bản chất của Vũ trụ. Các Luật Vũ trụ này đều có liên quan và tương tác với nhau một cách rất tinh tế. Trong Luật Tối Cao bao gồm những luật nhỏ. 

Trong các bài viết trước ít nhiều tôi cũng đã nhắc đến tính chất của các luật này. Có một số “giới luật” của Cái Tôi Cao Hơn mà các bạn có thể hiểu nhầm đó là Luật Vũ Trụ Tối Cao nhưng thật ra không phải thế và có cả một số luật tối cao bị hiểu một cách giới hạn nữa, cho nên, trong bài viết này, tôi sẽ phân tích rõ, đâu là Quy Luật Tối Cao của Vũ Trụ, lý do, và đâu là “giới luật” của Cái Tôi Cao Hơn. Quy Luật Nhất Thể Thần Thánh 

Là Luật Tối Cao mang tính chất tuyệt đối trong Vũ Trụ, tính chất của Luật Nhất Thể Thần Thánh này chính là Vạn Vật Đồng Nhất Thể và Tất Cả Là Một vì vạn vật đều được sinh ra từ Một Nguồn – chính là năng lượng nguyên thủy của Thượng Đế. Dù có khác biệt nhưng không hề tách biệt. 

Vũ trụ là nơi mà tất cả mọi thứ, vạn vật đều có sự liên kết và kết nối với nhau. Từng lời nói, tư tưởng, niềm tin và hành động của mỗi chúng ta ít nhiều cũng ảnh hưởng đến mọi thứ và vũ trụ xung quanh chúng ta. 

Dù có là gì trong Vũ Trụ đi chăng nữa thì tất cả mọi thứ cũng đều là Một. 

Dù có khác biệt về tuổi tác, nguồn gốc, giai cấp, tầng lớp xã hội, tôn giáo, nhận thức hay niềm tin… thì chúng ta tất cả vẫn mãi là Một. 

Đây cũng là lý do nhiều Đấng Chân Sư hay nói rằng “Nhân loại đau, Ta cũng đau…” hay “Tốt cũng thương mà xấu cũng thương…” 

Cái “tốt đẹp” của người khác cũng là cái “tốt đẹp” của bạn, cái “xấu xa” của người khác cũng là cái “xấu xa” của chính bạn. 

Khi bạn yêu thương người khác cũng chính là bạn yêu thương bản thân bạn. Khi bạn giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ bản thân bạn. Mọi điều bạn làm với người khác cũng chính là điều bạn làm với bản thân mình. 

Khi hiểu rõ luật này, khi hiểu rõ Tất Cả Chúng Ta Là Một, bạn sẽ hiểu lý do tại sao Quy Luật Vàng của nhân loại luôn là “Hãy đối xử với người khác như cách mà bạn muốn được đối xử.” Nếu bạn cảm thấy đúng thì hãy áp dụng nó vào cuộc sống của bạn. 


Bài tiếp theo: QUY LUẬT VŨ TRỤ THỨ 2: QUY LUẬT BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG KHÔNG NGỪNG

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop