Giỏ hàng

Thông điệp chữa lành số 14

Một trong những đặc tính tai hại của cái tôi làm chúng ta phải khổ sở là:

- Khi mọi thứ tốt đẹp thì nghĩ mình sẽ được như vậy mãi rồi kiêu ngạo, phung phí, bất cần,…

- Khi mọi thứ tồi tệ thì nghĩ rằng sự khổ sở ấy sẽ kéo dài mãi mãi rồi chìm đắm trong đau khổ, tuyệt vọng.

Vậy nên là chúng ta phải dạy lại cho cái tôi nó hiểu rằng:

- Khi mọi thứ tốt đẹp nghĩa là đang được gặt quả từng gieo. Gặt miết rồi nó cũng hết nên phải cố gắng gieo thêm.

- Khi mọi thứ tồi tệ thì nghĩa là đang gặt quả đắng từng gieo. Ráng gặt hết và sám hối nghiệp xấu rồi nó cũng qua đi.

Sám hối và làm việc thiện chính là việc làm giúp cuộc sống của chúng ta luôn được tốt đẹp.

Minh Tịnh

 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop