Giỏ hàng

Thông điệp chữa lành số 17

Hả hê khi thấy người khác chịu nghiệp hoặc thất bại là đặc tính thường thấy của bản ngã.

Nó không biết rằng khi có tâm như vậy với người khác thì nó cũng sẽ cảm thấy xấu hổ và đau khổ không dám nhìn mặt ai khi nó rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Bởi hơn ai hết nó hiểu rõ cảm giác hả hê là như thế nào.

Tập yêu thương và nâng đỡ người khác khi họ ở dưới vực thẳm chính là phương thuốc để chữa căn bệnh nằm sâu trong tiềm thức này.

Minh Tịnh

Thông điệp chữa lành số 17

 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop