Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 1: SỰ KIỂM SOÁT

Mang lại tự do cho người khác thì có được sự tự do
Mang lại sự kiểm soát đối với người khác thì bị kiểm soát

Cha mẹ kiểm soát con cái
Vợ kiểm soát chồng, chồng kiểm soát vợ
Cấp trên cấp dưới kiểm soát nhau
Và nhiều nhiều những sự kiểm soát khác nữa vẫn đang vô tình vận hành trong cuộc sống và xã hội. 

Một xã hội có nhiều người có tính kiểm soát thì xã hội ấy càng bị kiểm soát
Một tập thể có nhiều người có tính kiểm soát thì tập thể ấy càng bị kiểm soát
Một gia đình có nhiều người có tính kiểm soát thì gia đình ấy càng bị kiểm soát
Một cá nhân có tính kiểm soát thì sẽ sống trong môi trường bị kiểm soát

Chúng ta muốn có tự do thực sự thì phải buông bỏ tính kiểm soát đối với người khác. 
Kiểm soát người khác nghĩa là muốn họ làm mọi việc trong khuôn khổ do mình đặt ra, sống trong vòng tròn do mình vẽ ra, và phải luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Điều này là bất khả thi, chỉ làm mệt mình và mệt người. 

Mỗi người đều có quyền tự do ý chí, kiểm soát người khác là đang gieo nghiệp tước mất quyền tự do ý chí của họ. Đôi khi là vì nhân danh tình thương, đôi khi nhân danh sự bảo vệ, đôi khi nhân danh đạo đức. Nhưng dù là nhân danh gì thì bản chất vẫn không thay đổi. 

Thứ duy nhất chúng ta cần nỗ lực kiểm soát là chính mình. Kiểm soát từng suy nghĩ, từng cảm xúc, từng hành động của chính mình. Đó là cái cần được chúng ta kiểm soát nhất. 

Kiểm soát được chính mình sẽ đem lại hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh. 
Không kiểm soát chính mình mà kiểm soát những người xung quanh là đang tự làm khổ mình, làm khổ người và rồi chính bản thân mình cũng sẽ bị người khác kiểm soát mà không hay biết. 

Mọi sự đau khổ hay hạnh phúc đều do tâm mình mà ra. Quay trở về điều phục tâm thì thế giới bình an. 

P/s: muốn bỏ đi các loại thẻ xanh vàng cam đỏ thì chúng ta phải cùng nhau nỗ lực buông bỏ sự kiểm soát trong tâm mình. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop