Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 104

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 104

Dấu hiệu là một loại ngôn ngữ mà các Đấng dùng để giao tiếp và chỉ dạy cho chúng ta. 

Dấu hiệu có thể là thông qua các con số lặp đi lặp lại như 1111, 2222, 3333,… hoặc một con số nào đó có ý nghĩa với chúng ta. Mục đích là để chúng ta biết được bản thân đang đi đúng đường và cảm nhận được mình đang có các Ngài dõi theo. 

Dấu hiệu cũng có thể là những trải nghiệm “không vui lắm” lặp đi lặp lại. Mục đích là để chúng ta nhìn ra được bài học cần học mà những khi vui vẻ không thể nhìn ra. 

Dấu hiệu còn có nhiều loại khác mà chỉ người nhận dấu hiệu mới có thể “hiểu” được thông qua chiêm nghiệm. 

Cố gắng quan sát và chăm chỉ tu tập thì dần dần, chúng ta sẽ hiểu hiểu hơn về loại “ngôn ngữ mới” này!

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop