Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 107

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 107

Trên đời này không thực sự tồn tại người “hoàn toàn tốt”. Cũng không thực sự có người “hoàn toàn xấu”. Một người “rất tốt” vẫn có những lúc “xấu tính”. Và một người được cho là người xấu vẫn có nhiều chỗ “rất tốt”. Nó giống như vòng tròn Âm Dương vậy. 

Mỗi người chúng ta, ai cũng muốn trở thành người tốt và không ai muốn làm người xấu cả. Bởi vì, ai cũng đã từng được dạy rằng người xấu thì xấu thế nào. Nên trong mắt mỗi người đều nghĩ rằng người xấu là cực kỳ “xấu”. 

Vậy nên khi ai đó cho rằng mình là người xấu thì chúng ta sẽ nổi điên lên và cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Ngược lại, khi chúng ta cho ai đó cảm giác họ là người xấu thì họ cũng sẽ có cảm xúc tương tự. Đó là một trong những nguyên do gây nên sự thù hằn sâu sắc. Và hậu quả của việc ấy thì…

Một người hôm nay được cho là người tốt, có thể ngày mai vì một biến cố nào đó mà họ suy sụp, không muốn trở thành người tốt nữa. 
Một người hôm nay được cho là người xấu, có thể ngày mai, vì một nguồn cảm hứng nào đó mà họ quyết tâm thay đổi để trở thành người tốt. 

Vậy nên người tốt hay người xấu đều không phải là sự “cố định”. Và xấu tốt nó còn phụ thuộc vào cảm xúc của chính mình nữa. Chúng ta thích ai thì cho rằng họ rất tốt. Ngược lại, chúng ta ghét ai thì cho rằng họ không có gì tốt đẹp cả. Nhưng những điều này cũng là ảo tưởng, nó không phải là thật. 

Bởi vậy nên chúng ta không nên quá đặt nặng việc ai là người xấu, ai là người tốt. Cũng không nên chỉ trích ai đó là người xấu. Bởi chúng ta sẽ không thể biết được trong mắt người khác, chúng ta là người thế nào. Và khi làm được vậy thì dù ai nghĩ gì về mình nữa, bản thân cũng vẫn cảm thấy an nhiên. 

Một chất kịch độc khi biết sử dụng thì trở thành thuốc. Một chất đại bổ khi dùng sai cách lại trở thành chất độc. Mọi sự đều có thể chuyển hoá, cố chấp chỉ làm bản thân thêm đau khổ. Buông xả thì tâm hồn bỗng bình an. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop