Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 113

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 113

Đối với tất cả mọi điều, dù tốt đến mấy, nếu quá thừa thì sẽ dẫn đến xấu. Nếu biết đủ, biết dừng lại đúng lúc thì sẽ rất tốt. 

Một niềm vui hay một sự hưởng thụ, hay tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta đang trải nghiệm cũng đều vậy cả. 

Bất kể điều gì, nếu vừa đủ thì tốt, nếu quá liền trở ngược thành xấu. Như vòng tròn âm dương vậy. Nếu biết giới hạn vừa đủ, biết điểm dừng phù hợp thì mọi sự được an vui. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop