Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 121

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 121

Khoe thì sướng một chút, tự hào thì sướng một chút. Nhưng cái khổ ẩn sau sự sung sướng ấy thì không biết đong đếm thế nào. 

Khoe khoang thì làm cho người khác cảm thấy ganh tị, muốn “cạnh tranh” với mình. Tạo ra hoạ. 

Tự hào thì làm cho người khác cảm thấy thua kém, làm họ khổ. Tạo ra nghiệp. Đồng thời đang “chăm sóc” cho cái nhân kiêu ngạo bên trong chính mình.

Bản thân chúng ta nếu có những điều tốt đẹp hơn người khác là do quá khứ đã biết tích phước. Nếu vì đang được hưởng phước mà không biết, nghĩ rằng mình tài giỏi mà khoe khoang, tự hào thì phước ấy nhanh hết lắm. Rồi khi hết phước lại khổ chồng khổ thì rất khổ. 

Vậy nên biết khiêm nhường là một bản lĩnh, biết làm chủ sự tự hào là một khả năng cần rèn luyện. Luyện được thì cuộc đời bớt hơn thua, thị phi, đấu đá, cạnh tranh. Đó là nền tảng của cuộc sống bình an. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop