Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 122

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 122

Khắt khe với bản thân nhìn sơ qua thì có vẻ tốt, có vẻ sẽ giúp bản thân tốt lên và hoàn hảo hơn. 

Sự thật thì chúng ta có thể tốt lên, có thể làm mọi thứ thật hoàn hảo trong niềm đam mê và sự thoải mái. Cùng là đạt một mục đích nhưng một con đường thì đau khổ, một con đường thì hạnh phúc. Mục đích cuối cùng của sự hoàn hảo vẫn là để bản thân cảm thấy hạnh phúc. 

Khi khắt khe với bản thân thì cũng sẽ khắt khe với người khác. Từ đó làm cho những người xung quanh cảm thấy “khó ở” với mình và muốn lánh xa mình. Vậy là vừa làm mình khổ vừa làm người khác khổ luôn rồi. 

Người khác khắt khe với mình đã đủ rồi, sao mình lại còn khắt khe với bản thân?

Khi bên trong chúng ta có tính khắt khe thì cũng tự động thu hút về trong cuộc đời của mình những người cũng có tính khắt khe. Rồi họ khắt khe với mình, làm cho mình khổ. Vậy là khổ 3 tầng lận. 

Dễ dãi thì bị người khác lấn lướt, coi thường. Khắt khe thì bị người khác khó chịu, xa lánh. 

Thoải mái nhưng vẫn giữ được sự chuẩn mực chính là sự cân bằng đưa đến hạnh phúc, hoàn hảo trọn vẹn. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop