Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 136

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 136

Bí mật là điều rất quan trọng đối với mỗi người. 
Người “biết” giữ bí mật thì được người khác tin tưởng. 

Khi người khác chia sẻ hay cho chúng ta biết một bí mật nào đó, thì nghĩa là họ rất tin tưởng chúng ta. Điều họ xem là bí mật có thể rất bình thường hay không có gì quan trọng đối với mình, nhưng lại là điều hết sức quan trọng đối với họ. 

Nhưng đôi khi vì không thích họ nữa, hay vì muốn lấy lòng người khác, hay muốn thể hiện bản thân, hay vì mục đích đem về lợi ích cho mình,… mà chúng ta có thể sa vào “cái bẫy” chia sẻ bí mật của người khác. 

Và khi điều đó xảy ra thì chúng ta vô tình gieo thêm nghiệp làm cho người khác đau khổ. Chia sẻ bí mật có thể giúp chúng ta “sướng” một chút. Nhưng lại làm khổ người bị chia sẻ rất nhiều. Có khi để lại trong lòng họ vết thương sâu dày. 

Muốn người khác giữ bí mật và tin tưởng mình thì cũng hãy làm điều đó với người khác!

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop