Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 139

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 139

Những thứ chúng ta đang có là những thứ chúng ta từng mơ ước. 
Những thứ chúng ta đang mơ ước là những thứ chúng ta chưa có. 

Không trân trọng những thứ đang có mà chạy theo những gì chưa có thì mệt mỏi và dễ đánh mất những gì đang có. 
Trân trọng, tận hưởng, biết ơn những gì đang có thì tâm hồn hạnh phúc, thảnh thơi. Những thứ cần có nó cũng sẽ tự tìm đến với mình. 

Một cách thì khó khăn, mệt mỏi. Một cách thì dễ dàng, sung sướng. Bạn chọn cách nào?

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop