Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 143

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 143

Khi người khác không làm theo ý mình, cái tôi thường khởi lên tâm đe doạ. Từ cấp độ nhẹ như: sẽ không thương nữa, sẽ giận,… đến cấp độ nặng hơn như: sẽ phạt, coi chừng,…

Sự đe doạ xảy ra bởi sự bất lực. Cảm thấy khi làm cho người kia sợ thì sẽ nhanh đạt được mục đích hơn. 

Ví dụ như cha mẹ nói mà con cái không nghe lời thì doạ đánh chẳng hạn. Lúc đó đứa con vì sợ bị đánh nên mới làm chứ không phải tự nguyện. Hình thành cho đứa con tính cách sợ bị đe doạ hoặc thích đe doạ người khác. 

Đe doạ là làm cho người khác sợ mà làm theo ý mình. Không phải vì họ thích làm. Vậy nên nó sẽ tạo ra nghiệp xấu. 

Khi muốn người khác làm theo ý mình thì có hai cách: Hoặc là phân tích hợp tình hợp lý cho họ hiểu để họ tự quyết định có làm hay không. Hoặc là doạ cho họ sợ để làm theo ý mình. 

Một cách thì tạo sự dễ chịu, thoải mái cho đôi bên mà không tạo nghiệp. Một cách thì tạo nghiệp để rồi phải chịu cảnh bị người khác đe doạ, làm cho mình sợ hãi. 

Mỗi ngày sửa thêm một chút tính xấu, tăng thêm một chút bình an. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop