Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 145

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 145

Tổn thương là một thứ có tính “gia truyền”.
Ông bà tổn thương sẽ làm cho cha mẹ tổn thương. Cha mẹ tổn thương sẽ làm cho con cái tổn thương. Con cái tổn thương sẽ làm cho cháu chắt tổn thương. Sự “gia truyền” này không hẳn là vì cố ý mà thường là “vô ý”. 

Vô ý nghĩa là không biết là mình có tổn thương ấy và cũng không biết là mình đang làm cho người khác bị tổn thương. Trong lòng vẫn tin chắc rằng mình đang “làm tròn bổn phận”. 

Liều thuốc cho sự vô ý này chỉ có TU và chữa lành tâm hồn mới có thể chữa khỏi. 

Cha mẹ biết tu thì nuôi dạy con thành người hạnh phúc, trí tuệ. Gia đình đầm ấm, an vui. 
Con cái biết tu thì cha mẹ bình an, mọi tổn thương sẽ dần được chữa lành, và bản thân có thể “tung rộng đôi cánh” mà không bị ảnh hưởng bởi những thứ “gia truyền vô ý”. 

Ráng lo Tu và chữa lành khi còn có thể, đừng đợi rớt xuống sông rồi mới đòi học bơi thì trễ mất. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop