Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 15

Cho người khác lời khuyên một cách chân thành và xuất phát từ tâm yêu thương muốn giúp đỡ thì họ sẽ đón nhận.

Cho người khác lời khuyên xuất phát từ tâm muốn họ thay đổi để đạt được lợi ích của mình, hoặc để mình bớt khó chịu, hoặc để thể hiện bản thân,… thì người nghe sẽ phản kháng và không muốn tiếp nhận.

Cũng là một lời khuyên nhưng tâm khác nhau tạo ra kết quả và nghiệp khác nhau.

Cho đi như thế nào sẽ nhận về như thế ấy.

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop