Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 152

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 152

Coi thường công sức của bản thân thì người khác cũng sẽ coi thường những gì mình làm. 
Tôn trọng công sức của chính mình thì công sức ấy trở nên có giá trị. 

Khi làm một việc gì đó mà không tôn trọng sự nỗ lực của mình thì kết quả sẽ thường không được như ý. 
Biết tôn trọng mọi nỗ lực của bản thân thì sẽ trải nghiệm sự thành công trên từng bước đi. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop