Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 156

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 156

Một người bơi ngược dòng sông thì sẽ mệt mỏi và có khi bị thụt lùi nếu dòng sông chảy siết. 
Nhưng nếu người ấy bơi thuận chiều của dòng sông thì chỉ cần nổi trên mặt nước thôi cũng được dòng sông dẫn đi. 

Mọi thứ trong cuộc sống này cũng vậy. 

Vũ trụ có những dòng chảy, nếu chúng ta bơi thuận theo dòng chảy vũ trụ thì cuộc sống sẽ thuận lợi, suôn sẻ, dễ dàng. Và ngược lại, nếu cố gắng bơi ngược dòng chảy tự nhiên của vũ trụ thì cuộc sống khó khăn, trắc trở, bế tắc. 

Dòng chảy thuận của vũ trụ là sự cho đi, giúp đỡ, yêu thương, thoải mái, nâng đỡ, thịnh vượng, đủ đầy, buông bỏ, tự do, thuận theo tự nhiên, cởi mở, bao dung, vị tha, chịu trách nhiệm, hoà ái, điềm nhiên, an lạc, trí tuệ, chấp nhận,…

Ngược với dòng chảy ấy là ganh ghét, thù hằn, cạnh tranh, giành giật, hơn thua, đấu đá, chống đối, bảo thủ, phản kháng, trách móc, đổ lỗi, phán xét, tham lam, nóng giận, lo lắng, sợ hãi,…

Gồng mình lên với cuộc đời hay sống buông thư, thuận theo dòng chảy của vũ trụ đều là sự lựa chọn. Sự lựa chọn ấy tạo nên sự sướng khổ trong đời. 

Bạn đang bơi theo chiều nào và chọn bơi theo chiều nào?

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop