Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 161

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 161

Sống theo bản năng là CON
Sống theo lương tâm là NGƯỜI
Làm chủ chính mình là TỈNH THỨC

Làm CON thì khổ chồng khổ
Làm NGƯỜI thì khổ ít, vui nhiều
TỈNH THỨC thì viên mãn trọn vẹn

Lựa chọn nằm nơi chính mình!

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop