Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 166

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 166

Khả năng của mỗi người là vô hạn, nhưng nó được “giới hạn” bởi những tổn thương và những niềm tin sai lầm trong quá khứ.

Nếu bên trong không tin rằng mình có thể làm điều gì đó thì dù bên ngoài có cố gắng đến mấy cũng sẽ không thể làm được.

Nhìn lại chính mình, xem xét lại những tổn thương và những niềm tin sai lầm của mình. Chữa lành và cài đặt lại bằng niềm tin mới phù hợp với nhận thức hiện tại thì mỗi chúng ta đều có thể trở thành người mà mình mơ ước.

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop