Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 179

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 179

Có nhiều bạn thường suy nghĩ rằng mình tập thiền mà tâm không tịnh nên không thiền nữa. Chờ khi nào tâm tịnh rồi thiền sau. 

Thực tế thì không ai trên đời này vốn đã có một cái tâm tĩnh lặng tự nhiên. Và mục đích của thiền là để tập cho cái tâm xôn xao ấy biết cách tĩnh lại. 

Nếu mong muốn tâm tĩnh mới thiền thì chỉ có một cách là làm phước thật nhiều để khi chết được sinh lên cõi trời. Ở đó thì tâm tịnh hơn nhưng vẫn rất khó thiền vì nghĩ tới cái gì thì liền có cái đó. Nên vẫn không thể tu tập tốt được như con người. 

Vậy nên chúng ta cần đổi ngược tư duy lại cho đúng đắn và bắt đầu hành trình thiền của mình. Hiểu rằng chỉ có thiền mới giúp cho tâm tịnh chứ không còn cách nào khác. 

Lúc mới thiền thì tâm chỉ tịnh được 10 giây. Không sao. Thiền một thời gian sẽ tịnh được 30 giây. Cố gắng càng ngày càng nỗ lực thì sẽ kéo dài được thời gian tịnh tâm hơn. 

Nếu muốn được trợ lực cho việc thiền được dễ dàng và hiệu quả hơn, thì có thể xem video Kinh nghiệm thiền định hiệu quả (trên kênh Youtube), nghe nhạc Thiền Novada và Tháp Thiền Định Novada. Kết hợp với sự nỗ lực thực hành thì sẽ mau có kết quả. 

Thiền rồi, tìm lại được chính mình rồi mới hiểu được rằng đây mới là sống. Và càng hiểu được rằng trước giờ mình đã sống lãng phí biết chừng nào. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop