Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 189

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 189

Kết luận vội vàng một chuyện gì đó khi chưa nhìn nhận thấu đáo, thường đem lại những tai hoạ cho chính mình và tổn thương cho người khác.

Đôi khi có những thứ mắt thấy tai nghe nhưng vẫn không phải là sự thật. Khi chúng ta chưa thực sự hiểu thấu mọi sự, thì góc nhìn sẽ còn mang nhiều thiên kiến cá nhân. Từ đó đưa ra những “kết luận tạo nghiệp” mà không biết. 

Chánh niệm, bình tĩnh nhìn nhận mọi thứ cho sáng suốt trước khi đưa ra nhận định sẽ giúp chúng ta “trưởng thành” và có định lực hơn rất nhiều. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop