Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 19

Chúng ta thường để nước tới chân mới nhảy, nước tới cổ mới đi học bơi. Chuyện chưa thấy thì chưa tin, hậu quả chưa tới thì chưa lo sửa đổi. 

Đợi đến nước tới cổ mới học bơi thì quá muộn. Đợi hậu quả xảy ra mới lo sửa đổi thì quá trễ. 

Lắng nghe và tin tưởng vào linh tính của mình thay vì tin tưởng hoàn toàn vào tâm trí sẽ giúp chúng ta sống một đời nhẹ nhàng hơn. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop