Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 195

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 195

Có ba cách để giúp cho những người cạnh mình (như con cái, vợ chồng, nhân viên, bạn bè,…) cố gắng nỗ lực cho một điều gì đó.

Cách dễ thấy nhất là CHÊ.

Cách này giúp cho người bị chê nỗ lực vì không muốn bị chê nữa. Nhưng cũng có nguy cơ gây ra sự chống đối và làm ngược lại. Nếu sau khi nỗ lực hết mình rồi mà vẫn bị chê nữa, thì sẽ nổi giận và quay sang oán trách chúng ta.


Cách thứ hai là KHEN.

Cách này thì tích cực hơn một chút. Vì động lực để cho họ cố gắng là để nhận được lời khen. 
Nhưng mặt trái là họ sẽ nghĩ rằng họ cố gắng cho mình, vì mình mà họ cố gắng, chứ không ý thức được rằng điều đó tốt cho họ. Và khi họ cố gắng mà không nhận được lời khen thỏa đáng, thì họ sẽ quay sang trách móc và đổ lỗi cho chúng ta.

Cách thứ ba là “giúp họ cố gắng nỗ lực vì CHÍNH HỌ”.

Nghĩa là chỉ ra cho họ thấy họ sẽ có được những lợi ích gì khi cố gắng, họ sẽ phát triển và tốt đẹp ra sao, khơi gợi cảm hứng và sự đam mê cho họ. Để từ đó họ tự biết cố gắng cho bản thân họ.
Cách này là khó nhất bởi cần rất nhiều trí tuệ và sự thấu hiểu. Nhưng lại là cách bền vững nhất giúp cho họ biết tự cố gắng. 
Động lực xuất phát từ sự mong muốn được nỗ lực của họ chứ không xuất phát từ nỗi sợ bị chê hay cố gắng để được khen.

Cách này cũng không để lại hậu quả gì cả vì “không dính đến quyền lực”.

Chê người khác và muốn họ nỗ lực vì lời chê của mình cũng là một dạng quyền lực áp đặt lên người khác.
Khen người khác để họ cố gắng mà đạt được lời khen của mình cũng vậy.

Dùng quyền lực thì kết quả sau cùng sẽ thường là đau khổ.
Dùng tình thương và trí tuệ thì kết quả sẽ luôn là hạnh phúc dài lâu.

Minh Tịnh
 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop