Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 200

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 200

Lúc chưa hiểu NHÂN - QUẢ mà ai đó bảo những điều bất hạnh mà mình đang phải chịu là do NGHIỆP thì chúng ta sẽ nổi giận. 
Vì cho rằng bản thân có làm gì sai đâu mà phải chịu nghiệp. 

Lúc biết về NHÂN - QUẢ rồi, khi có bất cứ điều đau khổ nào xảy ra với bản thân, thì chúng ta sẽ thường nghĩ rằng tất cả là do NGHIỆP của mình mà không tìm cách để chuyển hoá. 

Cách cân bằng chính là hiểu thật sâu về NHÂN - QUẢ. Chịu trách nhiệm cho mọi việc đến trong đời mình. 
Nhưng cũng đồng thời chiêm nghiệm xem:
Tại sao cái Nhân xấu ấy lại trổ ra vào lúc này?
Bài học mình cần học thông qua trải nghiệm này là gì?
Nghiệp nào trong quá khứ hình thành nên điều này?
Và sám hối những sai lầm ấy, đồng thời thay đổi bản thân để điều tương tự không xảy ra nữa. 

Đó là cách để hoá giải và cắt đứt sợi dây nghiệp, để không còn phải chịu đau khổ khi chịu nghiệp nữa.  

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop