Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 207

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 207

Bản năng của con người luôn tìm cách chạy trốn đau khổ, nhưng lại cảm thấy nhàm chán khi cuộc sống quá “bình yên”.

Có người chọn cách pha màu thêm cho cuộc sống của mình bằng “thị phi”. 
Có người chọn cách thích thử những điều khó.
Có người lại sử dụng sự cạnh tranh, hơn thua làm niềm vui.

Mọi đích đến luôn có một lối đi dễ dàng. Nên dễ dàng, bình yên hay khó khăn, thử thách đều là sự lựa chọn. Mỗi cái đều có cái khổ và cái vui khác nhau tùy thuộc vào tâm thức của mình.

Khi nào khổ đủ rồi sẽ biết trân trọng bình yên. 
Khi nào biết trân trọng bình yên thì sẽ có cách để bản thân không phải khổ nữa. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop