Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 209

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 209

Khi phán xét một ai đó, bên trong chúng ta có một cảm giác rất tuyệt: cảm thấy mình hơn người khác. Và dần dần chúng ta nghiện cảm giác ấy. 

Khi chúng ta bị người khác phán xét, bên trong chúng ta cảm thấy đau khổ, cảm thấy mình đâu có xấu xa như họ nói mà sao họ dám phán xét mình như vậy. Và rồi chúng ta tổn thương, mà vì không ai hiểu được tổn thương của chúng ta, nên chúng ta có xu hướng làm điều tương tự với người khác, để họ có thể hiểu được cảm giác mà chúng ta phải chịu đựng. 

Dù nghiện phán xét bởi lý do gì đi nữa thì khi chúng ta phán xét, người bị phán xét sẽ cảm thấy rằng chúng ta đang tỏ ra hơn họ và cho rằng họ thua kém. Nên bên trong họ sẽ nổi giận. Kết quả là chúng ta có thêm kẻ thù hoặc có thêm một người ghét mình. Chưa kể cái nhân phán xét sẽ nở ra quả bị người khác phán xét. 

Vậy nên chúng ta cần ý thức rõ về cái tâm phán xét này và cố gắng buông bỏ nó. Hiểu rằng phán xét người khác chỉ làm cuộc sống của mình thêm bất trắc đau khổ mà không có bất kỳ một lợi ích gì cả. Như vậy thì mỗi ngày mỗi đáng yêu hơn. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop