Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 217

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 217

Tháng cô hồn thường tạo ra rất nhiều sự lo lắng trong lòng nhiều người. 

Thế nhưng đa số sự sợ hãi hay lo lắng của chúng ta đều bắt nguồn từ việc “không hiểu rõ bản chất” của điều gây ra nỗi sợ ấy. Khi hiểu rồi thì sẽ không còn sợ nữa. 

Xét về bản chất thì khi có nhiều người tin tưởng rằng tháng cô hồn xui xẻo, và sợ hãi tháng cô hồn. Thì chính những nỗi sợ của nhiều người cộng lại đã tạo nên một trường năng lượng chung như vậy. Và rồi những sự xui xẻo nó ứng nghiệm với những ai tin vào nó hay có năng lượng giống nó. 

Để thoát khỏi sự ảnh hưởng của trường năng lượng tháng cô hồn thì chúng ta cần nỗ lực tu tập nhiều hơn, thiền nhiều hơn, làm phước nhiều hơn, sám hối nhiều hơn,…

Năng lượng xấu hay bất kỳ thế lực nào đi nữa thì họ chỉ có thể tác động lên chúng ta khi chúng ta có nghiệp tương ứng. Nếu không có nghiệp xấu thì những điều đó không thể ảnh hưởng đến chúng ta được. 

Vậy nên khi nỗ lực tu tập năm này qua tháng nọ, khi ấy phước thì tăng, nghiệp xấu thì giảm. Vậy thì càng ngày chúng ta sẽ càng ít bị ảnh hưởng bởi những sự tiêu cực chứ không riêng gì năng lượng tháng cô hồn. 

Đó là cái gốc, nếu không tập trung sửa đổi cái gốc mà tập trung vào lo lắng, sợ hãi thì sẽ không thể thay đổi được điều gì cả. Lại càng làm cho mọi sự thêm rối ren. 

Hiểu NHÂN - QUẢ và áp dụng nó trong mọi suy nghĩ, lời nói, hành động. Thì sẽ chẳng còn cần phải sợ tháng cô hồn, năm hạn, tam tai hay bất cứ ngày đen tối nào nữa. 

Nếu trong tâm còn cảm thấy lo lắng thì có thể đọc thêm Chú Đại Bi và Chú Lăng Nghiêm mỗi ngày để giúp chuyển hoá tâm và nghiệp. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop