Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 23

Chúng ta trưởng thành trong nền văn hoá gia trưởng, bị bắt phải làm theo ý bề trên mà không được phép nói lên ý kiến của mình hay lựa chọn khác đi.

Điều này gieo biết bao nhiêu đau khổ cho bao nhiêu thế hệ. Và người lớn lên trong môi trường ấy sẽ có hai khuynh hướng:

- Thứ nhất là cũng trở thành người gia trưởng, áp đặt, không cho người khác được lựa chọn hay nói lên tiếng nói của mình.

- Thứ hai là không dám nói lên tiếng nói của bản thân. Cam chịu sự ép buộc và quyết định của người khác, tạo ra sự ức chế vô cùng lớn.

Cái nghiệp này trong xã hội của chúng ta vẫn còn đang rất nặng. Chúng ta phải bắt đầu thay đổi từ chính mình, chữa lành và buông bỏ những tính cách ấy và thành tâm sám hối. Như vậy thì mới hoá giải được những luồng nghiệp uất ức đang vây phủ khắp nơi.

(Chữa lành Luân Xa 3)

Minh Tịnh

10/10/2021

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop