Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 231

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 231

Người có tài năng mà lười biếng, thì cũng như có trong tay những giống cây quý, nhưng không được chăm sóc.

Người có sự chăm chỉ mà không có tài năng, thì cũng giống như có giống cây bình thường, nhưng được chăm sóc kỹ lưỡng. 

Cả 2 đều khó đạt được sự thành công. 

Vậy nên nếu có tài mà lười biếng thì không thể tỏa sáng.
Nếu có sự chăm chỉ mà không vun bồi thêm tài năng, không cố gắng học hỏi phát triển thêm những kiến thức khác, thì cũng không thể đạt kết quả tốt.

Có hạt giống tốt rồi thì cố gắng chăm sóc cho nó bội thu. 
Có sự chăm chỉ rồi thì cố gắng tìm kiếm những hạt giống tốt hơn. 

Tài năng thì có thể rèn luyện, chăm chỉ cũng có thể rèn luyện.

Vun bồi tài năng của mình mỗi ngày, đồng thời cũng chăm chỉ nỗ lực đều đặn thì dù làm gì cũng sẽ dễ thành công hơn. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop