Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 234

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 234

Có những chuyện nếu chỉ xét trên bình diện lý trí thì rất đúng đắn. Nhưng vì thiếu yếu tố tình thương nên sự đúng đắn ấy lại trở nên vô cảm. 

Ví dụ như có người nào đó làm tổn thương mình, theo lý trí thì mình làm ngược lại như vậy với họ là chuyện bình thường. 
Nhưng nếu có tình thương thì mình sẽ hiểu được nguyên do tại sao họ lại như vậy và thông cảm được cho họ. Đôi khi là thương cho họ. 
Từ đó thì bản thân cũng được chữa lành mà người kia cũng được chuyển hoá. Ân oán cũng theo đó mà được hoá giải. 

Có những chuyện nếu chỉ xét trên tình thương thì rất được lòng người. Nhưng bởi thiếu trí tuệ nên thành ra hại người, hại mình. 

Ví dụ như có người đang trải qua một biến cố và rất đau khổ. Mình thấy thương nên giúp họ giải quyết biến cố ấy. 
Nếu có trí tuệ nhìn thấu nhân quả thì chúng ta có thể thấy được rằng biến cố của họ đến là để giúp họ được trả nghiệp và học bài học của họ. 
Nên thay vì giúp họ giải quyết biến cố ấy thì chúng ta giúp họ nhìn ra được nguyên nhân dẫn tới điều đó, gợi mở tư duy để họ tự biết cách giải quyết vấn đề của mình, để từ đó họ học được bài học và sau này không lặp lại nữa. Đó là giúp tận gốc rễ mà không làm ảnh hưởng đến sự tiến hoá của họ. 

Khi có trí tuệ mà thiếu tình thương thì không muốn giúp ai cả. 
Khi có tình thương mà không có trí tuệ thì giúp sai cách. 

Vậy nên chúng ta cần bồi dưỡng cả trí tuệ và tình thương mỗi ngày, để mỗi việc làm của chúng ta đều trở nên ý nghĩa, thuận lẽ tự nhiên và giúp ích tận gốc rễ cho những người gần mình. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop