Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 237

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 237

Chúng ta thường coi trọng những gì nhìn thấy được, ăn được, cầm nắm được, dùng được như là: nhà cửa, vật dụng, xe cộ, tiền tài, thời trang, và hàng ngàn thứ như vậy. 

Và song song đó chúng ta cũng thường ít coi trọng những giá trị tài sản vô hình như là: tài sản trí tuệ (tranh ảnh, âm nhạc, kiến thức,…), tình thương, phúc đức, tài sản nghiệp, sự soi sáng và gia hộ của các Đấng,…

Tuy nhiên một cái bánh có thể giúp chúng ta no bụng một bữa. Nhưng một câu nói có thể giúp chúng ta ấm lòng suốt đời. 

Tài sản hữu hình là tốt và cần thiết, nhưng nó thường mau chóng tàn hoại và dễ mất. 
Tài sản vô hình thì khó thấy, nhưng giá trị nó đem lại thì vô vàn và bền vững. 

Chú trọng tài sản hữu hình mà không chú trọng tài sản vô hình là một trong những nguồn gốc của đau khổ. Không có thì cực khổ để kiếm cho có. Có rồi thì lo mất nên khổ. Khi mất rồi lại càng khổ. 

Nên là ngoài việc biết ơn những tài sản hữu hình chúng ta đang có, thì việc biết ơn và trân trọng những tài sản vô hình càng quan trọng hơn. 

Vì bản chất là âm sinh ra dương, cái vô hình sinh ra cái hữu hình. Vậy nên khi biết trân trọng và xây dựng những tài sản vô hình, thì tự động tài sản hữu hình cũng sẽ theo đó mà hiện diện. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop