Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 247

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 247

Dù hiện tại chúng ta là ai, bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu học vị,...

Nếu để cho tổn thương bơ vơ trong tâm hồn mà không được chữa lành, thì tổn thương ấy sẽ như gánh nặng làm tâm hồn đau khổ và cản trở sự phát triển của bản thân. 

Nhưng nếu chữa lành và học được bài học từ tổn thương ấy, thì tổn thương sẽ biến thành phép màu giúp bản thân bình an, giác ngộ và phát triển. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop