Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 249

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 249

Một trong những thói quen gây ra nhiều rắc rối và đau khổ cho chúng ta là tính KIỂM SOÁT.

Kiểm soát bạn bè, người yêu, vợ chồng, con cái, đồng nghiệp, thời tiết, công việc, may rủi,…

Trong khi thực tế thì những thứ ấy bản chất không thuộc “quyền sở hữu” của chúng ta. Đặc biệt là con người thì càng không thể kiểm soát. Bởi ai cũng có quyền tự do ý chí riêng của mình, và đó là quyền bất khả xâm phạm của mỗi linh hồn.

Chúng ta chỉ có quyền và chỉ có thể kiểm soát duy nhất một thứ, đó là CHÍNH MÌNH.

Kiểm soát chính mình thôi đã là một việc rất khó, vì nó khó nên nhiều người thường không muốn kiểm soát chính mình, mà thay vào đó là kiểm soát những thứ mà họ cho rằng “thuộc về mình”.

Kỳ thực thì không có điều gì trên đời này là thuộc về chúng ta cả. Ngay cả thân thể của chúng ta cũng là sự vay mượn từ thiên nhiên. 

Thứ cần kiểm soát thì lại không kiểm soát, thứ không nên kiểm soát thì lại kiểm soát.

Vậy nên mới tạo ra nhiều việc bất như ý làm chúng ta đau khổ, làm những người gần mình đau khổ. Tạo ra một mớ nhùng nhằng những sợi dây duyên nghiệp nối tiếp từ kiếp này qua kiếp khác.

Chúng ta cần ý thức rõ điều này và làm ngược lại để thuận theo quy luật tự nhiên. Như vậy thì sẽ có bình an, trí tuệ, hạnh phúc.

Kiểm soát chính mình là kiểm soát mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động, việc làm của mình. Đồng thời buông bỏ tính kiểm soát đối với những thứ “bên ngoài” mình, hoặc những thứ chúng ta cho rằng “thuộc về mình”.

Đây là bản tính cố hữu của bản ngã, nên để buông bỏ nó cần rất nhiều nỗ lực. Mọi người có thể thực hành thêm video: “Chữa lành, buông bỏ tập tính và thói quen xấu” để từ bỏ dễ dàng hơn.

Ngoài ra, những ai muốn Thỉnh Tháp Novada để được trợ lực thêm trong quá trình tu tập thì có thể Thỉnh Tháp tại NOVADA.VN/. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop