Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 254

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 254

 

Con người thường thích định đoạt mọi thứ thay người khác. Thế nhưng, sự định đoạt ấy luôn đi kèm với trách nhiệm. Nếu tốt thì người hưởng không phải là chúng ta, nhưng nếu xấu thì người phải chịu trách nhiệm là chính mình. 

 

Cuộc đời mỗi người là sự lựa chọn và trách nhiệm của họ. 

 

Trách nhiệm của chúng ta là chịu trách nhiệm cho mọi việc trong đời của chính mình. 

 

Cuộc đời ai thì người đó làm chủ.

Không nên kiểm soát hay sống thay cuộc đời của người khác. Dù là bạn bè, người thân hay con cái cũng đều vậy. 

 

Quyết định của ai thì người ấy chịu trách nhiệm.

Ai làm sai thì người ấy tự khắc phục. Vậy mới có thể trưởng thành được. 

 

Nếu tình cảm lấn át trí tuệ thì sẽ tự làm cho bản thân phải mệt mỏi. Đôi khi tự rước hoạ vào thân một cách oan uổng. 

 

Nếu tình cảm và trí tuệ được cân bằng thì mọi sự trọn vẹn, bình an. 

 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop