Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 256

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 256

Một ngọn nến sẽ không vì thắp sáng cho những ngọn nến khác mà bị hư hao. Ngược lại, ngọn lửa mà nó trao cho những ngọn nến khác, còn giúp cho ánh sáng ngày càng thêm rạng rỡ. 

Tương tự, khi trao cho người khác những kiến thức, trí tuệ, những lời hay ý đẹp, những sự khích lệ,… 
Chúng ta sẽ chẳng mất đi điều gì cả. 
Ngược lại còn giúp cho bản thân được hạnh phúc và những giá trị trao đi ấy sẽ góp phần tạo nên sự rực rỡ cho cuộc đời này. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop