Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 257

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 257

Nếu biết trân trọng suy nghĩ của bản thân, thì không nên suy nghĩ bồng bột, hời hợt, cảm tính, tiêu cực, xuyên tạc,... 
Suy nghĩ chín chắn, sâu sắc hay suy nghĩ tiêu cực cũng đều tốn thời gian như nhau. Nhưng kết quả sẽ hình thành nên hai con người và hai số phận khác nhau. 
Bởi suy cho cùng thì con người giỏi hơn con vật ở chỗ biết suy nghĩ thấu đáo.

Nếu biết quý trọng lời nói của bản thân, thì không nên phung phí lời nói. 
Hoạ từ miệng mà ra, phúc cũng từ đó mà chảy vào. Khi bản thân biết cẩn trọng và biết quý trọng lời nói của mình, thì người khác cũng sẽ vô cùng quý trọng những lời mình nói ra. 

Nếu biết quý trọng hành động của mình, thì không nên làm những việc vô bổ. 
Mỗi hành động đều là NHÂN cho mỗi kết QUẢ. Nhiều hành động giá trị sẽ tạo nên một cuộc đời giá trị. Nhiều hành động vô nghĩa sẽ tạo nên một cuộc đời đau khổ. 

Nếu biết quý trọng thời gian của mình, thì không nên phung phí thì giờ cho việc suy nghĩ linh tinh, tám chuyện không đâu, và làm những thứ không đem lại giá trị. 
Khi trân trọng thời gian của bản thân, thì mỗi thời khắc qua đi đều sẽ đem lại những giá trị tốt đẹp và ý nghĩa. Thời gian ý nghĩa càng nhiều, thì cuộc đời càng đáng sống. 

 Chánh niệm chính là nền tảng cốt lõi để làm chủ suy nghĩ, lời nói và mỗi hành động của mình. 

Minh Tịnh
 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop