Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 263

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 263

Cái gì không thuộc về chúng ta thì cứ để nó tự nhiên, đừng kiểm soát hay áp đặt. 
Ví dụ như: sự vật, sự việc, sự vô thường, vợ chồng, con cái, hoàn cảnh,…

Còn cái gì thực sự thuộc về chúng ta thì cần cố gắng học cách làm chủ. 
Ví dụ như: cảm xúc, suy nghĩ, hành động, lời nói, việc làm, bản ngã,…

Nguyên nhân của khổ đau là thứ cần kiểm soát thì không kiểm soát, thứ không nên kiểm soát thì lại ra sức kiểm soát. 

Kiểm soát điều cần kiểm soát và trả tự do cho những thứ không nên kiểm soát. 
Để mọi thứ trở về đúng vị trí của nó thì cuộc sống bình an, thư thái, nhẹ nhàng. 

Minh Tịnh
 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop