Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 272

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 272

 

Một tâm hồn đẹp không phải là một tâm hồn “trắng tinh” như em bé. Mà là sau khi trải qua mọi chuyện vẫn giữ được sự thiện lương của mình. 

 

Lửa thử vàng, gian nan thử lòng người. 

Mọi thử thách đều có giá trị của nó!

 

Minh Tịnh

 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop