Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 273

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 273

Tự do thực sự chính là sự tự do trong tâm hồn. 

Là khi không còn bị trói buộc bởi những tổn thương. 

Không bị đồng hóa với những tập tính, thói quen, tư duy hấp thụ được trong quá trình trưởng thành. 

Không còn đồng nhất mình với cái tôi của mình, vượt ra khỏi những ảo ảnh của tâm trí. 

Tự do xuất phát từ bên trong sẽ kiến tạo nên sự tự do bên ngoài. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop