Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 274

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 274

 

Nuôi một đứa con, chăm sóc, dạy dỗ, trao cho nó những điều tốt nhất,… Đó là TRÁCH NHIỆM của người làm cha mẹ. Bởi vì chính cha mẹ là người “đem đứa con đến cuộc đời này”. Đứa con không tự đến xin xỏ. 

 

Nếu làm những điều ấy mà nghĩ là mình đang “ban ơn” cho con, và con phải biết ơn mình, thì đó là một sự khờ khạo. Sự biết ơn là một điều xuất phát từ sự “tự nguyện”. 

 

Cũng giống như một người rất yêu thích cây, người ấy quyết định “mua một cái cây quý về nhà”. Rồi hằng ngày tưới nước, bón phân, tỉa cành, thay chậu, bắt sâu,… và nghĩ là mình đang “ban ơn” cho cái cây ấy. Rồi bắt cái cây ấy phải biết ơn mình, phải đền đáp mình. Vậy thì người ấy có phải là người khôn ngoan chăng?

 

Con người đã tự mình nhồi nhét rất nhiều những tư tưởng khờ khạo như vậy, để làm khổ nhau suốt hàng ngàn năm qua. Đã đến lúc thức tỉnh để bớt làm khổ nhau, để sống cho hạnh phúc rồi. 

 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop