Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 275

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 275

 

Người coi trọng tiền hơn bản thân, thì tiền sẽ xem thường người ấy. Cuối cùng vừa đánh mất bản thân, vừa bị người khác coi thường. Lại vừa phải bán sức khỏe, lòng tự trọng, thể diện, lương tâm, và nhiều thứ khác để có được những đồng tiền ít ỏi.

 

Người biết quý trọng chính mình, biết rõ giá trị của mình, biết coi trọng con người hơn vật chất, thì tiền sẽ xem họ là chủ nhân. Người ấy sẽ vừa hạnh phúc với bản thân, vừa nhận được sự tôn trọng từ mọi người, và vật chất cũng đến với họ một cách dễ dàng hơn.

 

Mọi thứ không vận hành theo lý trí của con người. Mọi thứ vận hành theo năng lượng và tâm thức!

 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop