Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 279

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 279

 

Làm điều gì đó lợi cho bản thân mà làm người khác đau khổ, thì đó là đang ích kỷ với người khác. 

 

Làm điều gì đó lợi cho người khác, mà bản thân phải chịu thiệt thòi, là đang ích kỷ với chính mình. 

 

Dù là ích kỷ với người khác, hay ích kỷ với bản thân, thì cũng đều gieo thêm nhân xấu và tạo ra đau khổ. 

 

Làm điều gì đó vừa lợi cho người khác, vừa lợi cho bản thân. Thì đó là việc tạo phước, việc tốt, việc nên làm. 

 

Hiểu về ích kỷ để sống cân bằng, lợi người lợi mình.

 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop